Atak fizyczny

Łatwość, z jaką agresja może być użyta do •ozwiązywania problemów w sferze kontroli poczucia własnej wartości, czyni z niej for- nę, która może zostać opanowana i utrwalona we wczesnych stadiach rozwoju osobowości Akt agresji w formach najprostszych, a wię< np. atak fizyczny, krzyk, wymysły, niszczeni; przedmiotów, wymaga bardzo małego stopni; sprawności. W zasadzie trudniej jest nauczy« się działań, które prowadzą do zbudowani; czegoś, niż działań, które mają coś zburzyć Trzeba na ogół znacznie mniej umieć po to, b} zadać ból słabszemu, niż po to, aby zrobić coś co zdobędzie aprobatę ze względu na jakośi wykonania. Dlatego uciekanie się do czynnośc agresywnych jest stosunkowo prymitywniej szą formą rozwiązywania problemów z włas- nym „ja” niż formy wymagające konstruktywnej, społecznej działalności. Nic więc dziwnego, że dzieci stosunkowo łatwo mogą uczyć sit technik agresywnych jako sposobów rozwiązywania różnych problemów osobistych. W rezultacie może powstać ścisły związek między agresywnymi formami zachowania a napięciami wzbudzanymi w Strukturze Ja. Są pewne okoliczności, które sprzyjają utrwalaniu sie takiego związku. Przede wszystkim można spodziewać się, że będzie ono zależało od wielkości zapotrzebowania na informacje potwierdzające (własną wartość, kontrolę). Zapotrzebowanie będzie tyrr większe, im większa niepewność co do własne; wartości, a także co do własnej mocy i kompetencji. Ta niepewność może mieć różne powody. Jest ona niejako naturalną konsekwencji niedojrzałości — dzieci nie mają ustabilizowanych wyobrażeń dotyczących siebie samegc i łatwo wzbudzić w nich stan niepewności cc do siebie. Szczególnie wysoki stopień niepewności co do siebie i napięcia z tym związanego wystąpi wtedy, gdy dziecko czuje się niewystarczająco kochane przez rodziców albo gd^ jego sytuacja w otoczeniu, czy to wśród rówieśników czy w sąsiedztwie, jest pod jakimś  względem gorsza (bo pochodzi z biedniejszej rodziny, bo jego rodzice z jakiegoś powodu są w środowisku nieakceptowani, albo też źle idzie mu nauka w szkole). Dziecko takie będzie odczuwało niepewność i co do swej wartości, i co do możliwości radzenia sobie z własną sytuacją. Czasami będzie to coś więcej niż niepewność; pojawiać się będą uczucia mało- wartościowości i bezradności. Wtedy właśnie potrzeby potwierdzenia swej wartości i zdobycia w jakiś sposób kontroli nad swoją sytuacją osiągną szczególnie duże natężenie.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!