Informacji z otoczenia

Potrzeby psychologiczne są konsekwencją powstania Sieci Poznawczej i utworzenia Mechanizmów Popędowo-Emocjonalnych. Obie organizacje tym się wyróżniają, że istnieją w sposób, jakby to można określić, „zależny”. Znaczy to, że ich egzystencja jest uwarunkowana stałym dopływem odpowiednich sygnałów (informacji z otoczenia). Można tu dopa trzyć się analogii między organizmami żywymi a strukturami psychicznymi. O ile do istnienia i rozwoju organizmów żywych konieczna jest stała wymiana materii i energii z otoczeniem, o tyle do istnienia struktur psychicznych konieczna jest stała wymiana informacji z otoczeniem i stały dopływ stymulacji. Bez nich struktury psychiczne ulegają rozpadowi, Aby uchronić się przed rozpadem, struktury psychiczne sterują czynnościami w kierunku zapewnienia sobie kontaktu z elementami otoczenia, które odpowiednich „informacji podtrzymujących” mogą dostarczać. W tym właśnie sensie możemy mówić o podstawowych potrzebach psychologicznych, a więc o takich warunkach, których spełnienie jest niezbędne do utrzymania wytworzonych struktur psychicznych i do ich rozwoju. Ile jest takich potrzeb podstawowych? W zasadzie trudno wyliczyć potrzeby, ponieważ — jak wynika z przedstawionego opisu — zależy to od budowy i własności całego systemu regulacji. Kierując się przedstawioną wyżej jego charakterystyką, możemy wskazać kilka głównych ich grup; będą to potrzeby: wynikające z utworzenia Mechanizmów Popędowo-Emocjonalnych; są to takie potrzeby, których zaspokajanie pozostaje w najściślejszym związku ze stanem organizmu, ponieważ są one aktywizowane przez sygnały dochodzące od narządów wewnętrznych, a stan ich zaspokojenia zależy od fizycznych oddziaływań (np. ciepła, pokarmu, dźwięku, koloru). Potrzeby te można opisać bardziej szczegółowo, wziąwszy pod uwagę typ kontaktów z otoczeniem niezbędny do ich zaspokajania; wynikające z powstania Struktury Ja; zachowanie Struktury Ja wymaga utrzymania dopływu informacji podtrzyr-niiacych przeświadczenie o własnej integralności, o odrębności (co wyraża się w dążeniach do zaznaczenia specyficzności własnej osoby), a także informacji potwierdzających zdolność do kontrolowania własnego losu (co przejawia się w formie dążeń do uzyskiwania przewagi, sukcesów, do samopotwierdzenia itp.); podtrzymanie Struktury Ja wymaga także informacji potwierdzających własną wartość (co wyraża się w dążeniach do uznania, akceptacji i samoakceptacji itp.).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!