Blog Archives

Fiodor krasawin

Racjonalna działalność wychowawcza zależy nie tylko od przyjęcia nadrzędnych celów, ale jest rezultatem doboru skutecznych działań, stanowiących elementy działalności, która do tych celów prowadzi. Racjonalna działalność wychowawcza zależy również od tego, w jakim stopniu i zakresie jest ona adekwatna wobec przedmiotu oddziaływania wychowawczego oraz aktualnych uwarunkowań, od których zależy skuteczność tego oddziaływania. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia powiemy, że: zasady wychowania opierają się na nadrzędnych celach wychowawczych; reguły uwzględniają elementy działalności wychowawczej i relacje między tymi elementami, np. postulują określony środek i sposób działania ze względu na ich walory prakseologiczne; dyrektywy wskazują na te cechy działalności wychowawczej, które stanowią konsekwencje istnienia takich a nie innych stanów i zmian osobowości wychowanka oraz warunkujących te stany i zmiany czynników. Mówiąc inaczej, są to zalecenia metodyczne uwzględniające stany, zmiany i determinanty przedmiotu oddziaływania wychowawczego.

error: Content is protected !!