Tag Archives: www hermes oke waw pl egzaminy

Www hermes oke waw pl egzaminy

Wychowanie Resocjalizujące stanowiących funkcję rozmaitych układów wychowawczych informują także o tym, co jest wspólne dla wszystkich faktów i układów wychowawczych. Wspomniane terminy dają ogólny, swoiście uproszczony obraz rzeczywistości wychowawczej, pozwalając jednak spośród różnych jej elementów wyróżnić te, które nas interesują. Chodzi tu o obraz rzeczywistości ujmowany jako optymalne warunki określonego działania.
Można więc tu mówić o modelach pojęciowych. Takim modelem pojęciowym jest np. pojęcie postawy, o ile umożliwia mi zorientowanie się, jaka jest postawa wychowanka i o ile dzięki pojęciu postawy będę wiedział, co należy zrobić, aby tę zaobserwowaną postawę zmienić lub utwierdzić. I chodzi tu nie tylko o jednego wychowanka. Model pojęciowy jest to pojęcie, które ma umożliwić oddziaływanie na pewną klasę obiektów. Chodzi przy tym o przystosowanie się do realiów sytuacji, a więc o działanie na podstawie przyjętej dyrektywy.

error: Content is protected !!