Tag Archives: wpadka cda

Wpadka cda

Z wyżej przedstawionych ustaleń wynika, że istotnym warunkiem systematyzacji zaleceń, stanowiących treść metodyki, jest zbiór odpowiednich twierdzeń. Chodzi przy tym o twierdzenia teoretyczne, czyli opisujące ogólne zależności i stosujące mniej lub bardziej ogólne pojęcia, odnoszące się do tej samej dziedziny rzeczywistości. Dopiero bowiem wtedy, kiedy dysponujemy takimi twierdzeniami, możemy nie tylko uzasadniać, ale i wyjaśniać, a więc i systematyzować, sformułowania stanowiące treść metodyki wychowania.
Modele
Formułując takie zalecenia, które można zaliczyć do metodyki wychowania, musimy dysponować zbiorem odpowiednio ogólnych pojęć, czyli tzw. modeli pojęciowych. Chodzi tu bowiem o zalecenia dotyczące nie tylko jednego faktu wychowawczego (np. wymierzenie kary za nie aprobowane zachowanie się), ale o wszystkie tego rodzaju fakty wychowawcze. Chodzi nie o konkretny układ stosunków między wychowankiem a wychowawcą, w wyniku którego wychowanek wykonał ważkie wychowawczo zlecenie wychowawcy, ale o wszystkie analogiczne pod względem funkcjonalnym układy stosunków społecznych, czyli tu układy wychowawcze. Tak zatem zalecenia wchodzące w skład metodyki wychowania zbudowane są z terminów ogólnych, które dotycząc faktów wychowawczych.

error: Content is protected !!