Tag Archives: weronika marzęda blog

Weronika marzęda blog

Chodzi tu, oczywiście, o rzeczywistość, do której odnoszą się twierdzenia stanowiące podstawę zasady, reguły lub dyrektywy. Są to równocześnie twierdzenia, które stanowiąc charakterystykę przedmiotu oddziaływań wzbogacają model pojęciowy tego przedmiotu. Weryfikując bezpośrednio zasady, reguły czy dyrektywy metodyki wychowania staramy się wykazać, że związek między proponowanymi w danej regule środkami i sposobami działania a zdarzeniami uznanymi za cel działania zachodzi rzeczywiście, czyli wynika z prawidłowości rządzących wydarzeniami w sytuacji danego typu. Weryfikacja bezpośrednia określonego zalecenia polega na wykazaniu, że związki między zdarzeniami, o których ono mówi, znajdują potwierdzenie w istniejącym materiale empirycznym. Można w tym celu przeprowadzić specjalne badania empiryczne. Można jednak odwołać się do już istniejących twierdzeń. Twierdzenia te, w oparciu o wiarygodne i systematycznie zebrane oraz odpowiednio uogólnione dane, oznaczają związki, do których odwołuje się interesujące nas zalecenie.

error: Content is protected !!