Tag Archives: marian bernaciak orlik

Marian bernaciak orlik

Przez reguły strategiczne rozumiemy zalecenia przyjęte ze względu na cele etapowe, tj. na zamierzone wyniki, które jeśli chodzi o przedmiot oddziaływania muszą być osiągnięte, jeżeli chcemy osiągnąć cele główne (nadrzędne). Chodzi tu o zdarzenia, które w danym przedmiocie musimy wywołać po to, by dzięki naturalnej zależności zdarzeń cząstkowych wywołać ostatecznie zdarzenia, uznane za nasze główne cele. Odmiennie wygląda sprawa reguł proceduralnych. Otóż, ustalając procedurę, ustalamy tym samym sposoby i środki prowadzące do osiągnięcia wyników, które będą zgodne z przyjętą strategią. Chodzi tu więc, po pierwsze, o wskazanie tych zdarzeń, które dotyczą samego sprawcy, a nie jak w wypadku strategii przedmiotu jego oddziaływania. Są to równocześnie zdarzenia składające się na zachowanie się sprawcy świadome i zamierzone oraz dające się powtórzyć. Mówimy wówczas o metodzie działania (w węższym znaczeniu tego słowa), kiedy np. zalecamy odpowiednio zaplanowaną rozmowę, by skłonić kogoś do podjęcia się pewnych zadań. Rozmowa jest bowiem zdarzeniem stanowiącym pewną odmianę naszego zachowania się.

error: Content is protected !!