Tag Archives: julinek i sma

Nototenia falklandzka po angielsku

W rezultacie czynności diagnostycznych stwierdzono, że wychowanka zachowującego się w sposób chuligański charakteryzuje nadmierne nasilenie ruchliwości procesów nerwowych. Wobec tego przyjęto dyrektywę, by oddziaływanie resocjalizujące tego chłopca zmierzało do tonizowania jego ruchliwości psychomotorycznej. Wychodzono bowiem z założenia (oparto się na regule), że wówczas, gdy mamy do czynienia z młodzieżą, którą cechuje nadmierne nasilenie ruchliwości procesów nerwowych, akcję resocjalizacyjną należy oprzeć na środkach i sposobach umożliwiających tonizowanie ruchliwości psychomotorycznej. Nawiązując do powyższego przykładu dochodzimy do wniosku, że inne  są dyrektywy wychowania resocjalizującego nieletniego, którego cechuje nasilona nerwicowość, a inne w wychowaniu nieletniego odznaczającego się chłodem uczuciowym, brakiem bezinteresownej życzliwości. Inne dyrektywy obowiązują w wychowaniu zakładowym, a inne w wychowaniu kuratelnym.

error: Content is protected !!