Zmiany w zachowaniu i osobowości człowieka nie zawsze są wynikiem oddziaływań świadomie socjalizujących

Jednakże rola zinstytucjonalizowanych układów wychowawczych (np. szkoły) oraz opiekuńczych (np. sformalizowanej wspólnoty rodzinnej), skupiających osoby świadome swej roli, jest podstawowa w przysposabianiu do pełnienia ról społecznych stanowiących elementy nadrzędnych systemów społecznych, np. takich jak państwo. Mówiąc zaś o zinstytucjonalizowanym układzie, czyli o instytucji mam na myśli system społeczny sformalizowany w sensie prawnym. Jednocześnie mamy na myśli czynności ludzi odpowiednio zinstrumentalizowane, a więc korzystające z zasobów materialnych służących realizacji zadań, dla których stworzono instytucję. W przypadku socjalistycznych instytucji wychowawczych zadanie, któremu te instytucje mają służyć, polega na przysposabianiu do pełnienia ról społecznych warunkujących istnienie i postępowy rozwój społeczeństwa.
Mówiliśmy już, że takie ujmowanie wychowania, a więc traktowania go jako działalności wychowawczej inspirującej uczenie się, socjalizujące uczestników danego społeczeństwa, jest oddziaływaniem w skali określonych wyników. Chodzi tu, rzecz jasna, o skalę wyników znacznie obszerniejszą niż np. socjalizacja przysposabiająca do członkowstwa w takiej lub innej grupie rówieśniczej. Ale sprawę skali oddziaływania można ujmować i w innym aspekcie. Można mianowicie, akcentując określoną skalę w zakresie wyników, wyróżniać skale ze względu na osoby objęte oddziaływaniem określonej instytucji wychowawczej.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!