Zależność ze względu na osobę ujawnia się w różnej formie

Przyjmujemy np. że Jan jest zależny od Józefa wówczas, gdy Józef może zachowywać się tak, aby wywołać sytuacje, w których dysponuje wartościami doniosłymi dla Jana.. Chodzi tu więc o dysponowanie wartościami, które pobudzają Jana, gdyż ich osiągnięcie pozwala mu zaspokoić jego potrzeby psychiczne zgodnie z wytworzonymi nastawieniami. Zależność ta może mieć nie tylko jednostronny, ale i dwustronny charakter, tzn. Jan może być zależny od Józefa, a Józef od Jana. Zależność między dwojgiem ludzi często przybiera charakter zależności ze względu na osobę. Chodzi tu o zależność wynikającą z osobistych cech danej osoby (np. siły fizycznej, umiejętności, wiedzy, charakteru itd.). Zależność ze względu na osobę może również wynikać z okoliczności poza- osobistych, ale ważnych dla wytworzenia się sytuacji zależnościowej (np. Józef może dysponować pewnymi przedmiotami, na których Janowi zależy). Zależność ze względu na osobę ujawnia się w różnej formie. Jan np, bywa zależny od Józefa dlatego, że Józef potrafi narzucić Janowi określony sposób zachowania się. Mamy tu na myśli tzw. zależność intencjonalną (zewnętrzną), a więc wynikającą z zamierzeń Józefa wobec Jana oraz z możliwości Józefa sprawiających, że jest on w stanie te zamierzenia urzeczywistnić. Taką właśnie zależność obserwujemy np. w stosunkach między chłopcem słabym fizycznie a chłopcem fizycznie silnym, który, odwołując się do swojej przewagi fizycznej, wpływa na zachowanie swego słabszego fizycznie partnera interakcji. Podobną zależność obserwujemy między doświadczonym robotnikiem a członkiem grupy półwolnościowej, korzystającym z jego wiedzy i umiejętności, jeżeli ów robotnik wykorzystuje tę swoją przewagę w celu kierowania postępowaniem chłopca.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!