Wymienione zależności wewnętrzne

Pierwszą z można by nazwać wewnętrzną zależnością heteroteliczną, drugą wewnętrzną zależnością autoteliczną. W obu zaś wypadkach jest to zależność wewnętrzna, gdyż związek między Józefem a Janem nie wynika przede wszystkim z tego, że poczynania Józefa stwarzają sytuacje, z którymi Jan musi się liczyć. Związki te wynikają głównie stąd, iż Jan musi się liczyć ze stanem własnych motywacji i postaw, wyznaczających jego ustosunkowanie się wobec poczynań Józefa. Sieć zależności ze względu na osoby, charakteryzująca daną zbiorowość, może być określona jako osobista więź społeczna. Trzeba jednak pamiętać, że o charakterze grupy i jej możliwościach w realizacji określonych zadań  decyduje nie tylko więź osobista, ale i sieć zależności ze względu na zbiorowości społeczne. Analizując kontakty członków określonej instytucji, dostrzeżemy, że np. Jan może się liczyć z Józefem nie tylko ze względu na jego osobistą przewagę, ale i ze względu na jego pozycję w grupie społecznej i poparcie, którego mu udzielają członkowie tej grupy. Jan np. jest intencjonalnie zależny od Józefa, gdyż Józef, ze względu na swoje służbowe stanowisko czy popularność, może kształtować sytuacje korzystne lub niekorzystne dla Jana. Aktywność Józefa może powodować zależności strukturalno-funkcjonalne Jana od Józefa nie tylko ze względu na indywidualną sytuację, która ich ze sobą wiąże, ale i ze względu na ich sytuację społeczną, a więc pozycje społeczne, które pełnią. I tak np. Jan, pełniąc rolę kierownika internatu, jest zależny w sensie strukturalno-funkcjonalnym od osób pełniących rolę wychowawców zajmujących się wychowankami, za których Jan odpowiada. Jan może nie tylko pragnąć być taki, jakim jest Józef, ale również może pragnąć być takim, jacy są członkowie grupy, która mu imponuje i do której chciałby należeć ze względu na jej prestiż i sukcesy. Można więc powiedzieć, że Jana wiąże z członkami tej grupy wewnętrzna zależność o charakterze heterotelicznym.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!