Wychowawca sprawujący właściwą opiekę nad młodzieżą

Lepsza przyszłość dla ludzi jest żywą i cenną społecznie potrzebą młodzieży, warunkiem jej pomyślnego rozwoju. Taki wychowawca, nie ignorując tej potrzeby w swojej działalności opiekuńczej, wie iż nieraz potrzeba ta przejawia się w ostrych, a może nawet brutalnych formach krytyki buntu. Stara się więc kierować młodzież ku działaniom społecznie użytecznym, a równocześnie wymagającym osobistego zaangażowania, wysiłku, odpowiedzialności. W ten sposób wychowawca pomaga młodzieży uniknąć ciężaru rozczarowań, iż nic zrobić nie można, a więc i nic robić nie warto; chroni młodzież przed urokami konsumpcyjnego programu życia; chroni przed cynizmem, przed nerwicogenną izolacją, przed jałowym protestem przeciwko niedostatkom życia społecznego, przed wycofaniem się w zaścianki egocentryzmu i egoizmu. Z powyższych ustaleń wynika, iż w każdej bardziej wszechstronnej działalności wychowawczej niezbędna jest odpowiednia działalność opiekuńcza. Niemniej jednak, zależnie od typu działalności wychowawczej, zakres opieki bywa różny. Można np. powiedzieć, iż zakres opieki, sprawowany przez wychowawcę działającego w zakładzie wychowawczym, poprawczym czy karnym, jest większy niż ten, który należy do kompetencji kuratora sądowego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!