Wspomniany wyżej konstrukt teoretyczny obejmuje:

Manifestacje różnych odmian wykolejenia społecznego (np. wykolejenie złodziejskie może manifestować się przez kradzieże lub kradzieże z włamaniem; narkomania może polegać na konsumowaniu LSD i marihuany lub heroiny; wykolejenie seksualne, erotomania mogą manifestować się przez praktyki heteroseksualne albo też przez praktyki homoseksualne); stany osobowości ujmowane jako mniej lub bardziej zintegrowane postawy to jest układy nastawień, których manifestacjami są czynności egoistyczne łamiące prawa i obyczaje i stanowiące konsekwencje integracji wynikającej z przyswojenia wzorów podkultury chuligańskiej czy grypserskiej, narkomańskiej, alkoholicznej czy erotomańskiej, złodziejskiej czy prostytucyjnej, statycznie (czynniki) i dynamicznie (geneza) ujmowane przyczyny wytwarzania się podatności na wpływy podkultury antagonistycznej wobec każdego społeczeństwa oraz przyczyny przyswajania tego rodzaju podkultury. Wskazany wyżej układ statycznie i dynamicznie ujmowanych przyczyn wykolejenia przestępczego J. Bafia. Nazywa sytuacją kryminogenną. Chodzi tu o układ sytuacyjny, który ma charakter obiektywny w tym sensie, że człowiek nie kształtuje go powodowany określonym zamiarem. Równocześnie układ ten, warunkujący przestępczą aktywność określonego człowieka, to jest układ składający’się z czynników napędowych w kierunku przestępczym, stanowi dopiero jako całość sytuację kryminogenną. Rzecz w tym, że mamy tu do czynienia z czynnikami, z których każdy z osobna wzięty jest co prawda czynnikiem kryminogennym, ale nie decyduje o tym, że determinowany przezeń człowiek popełnia przestępstwa. Współczynnikiem aktywności przestępczej stają się określone zdarzenia i obiekty, w tym także zachowanie się i osoba pokrzywdzonego przestępstwem, dopiero wówczas, gdy stanowią elementy określonego, ze względu na siłę napędowej funkcji przestępczości, układu zdarzeń i obiektów. Wykolejenie społeczne, mimo że istnieją niekorzystne stany zdolności (np. zaniżony poziom inteligencji), które mu sprzyjają, jest zawsze, w swej istocie, pewnym stanem skłonności, ujmowanym jako a) manifestacje, b) składniki (składające się na postawę nastawienia) oraz c) determinanty (czynniki przyczynowe i wynikające zeń zdarzenia, stanowiące elementy procesu genezy wykolejenia się). Chodzi tu o skłonności tworzące swoiście zintegrowany zbiór postaw.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!