Wspomniane kryterium dotyczy rodzaju zdarzenia

Kryterium odróżniającym wychowawcze cele konstrukcyjne od wychowawczych celów destrukcyjnych jest charakter dzieła stanowiącego cel wychowawczy. Mówiąc inaczej, wspomniane kryterium dotyczy rodzaju zdarzenia (stanu lub zmiany określonego obiektu) wywołanego celowym zachowaniem się określonego sprawcy (czy zespołu współsprawców). Wskazując na sygnalizowane wyżej kryterium T. Kotarbiński pisze: „Konstrukcyjne jest dzieło z danej chwili zawsze i tylko wtedy, jeżeli polega na wyposażeniu określonego przedmiotu w cechę, której on na początku tej chwili nie posiadał. Destrukcyjne jeżeli polega na pozbawieniu danego przedmiotu takiej cechy, którą on na początku chwili dzieła posiadał”. W wychowaniu resocjalizującym cele destrukcyjne to pozbawianie wychowanków zinternalizowanych wzorów aktywności cechującej osoby wykolejone społecznie oraz układów psychicznych, stanowiących warunek i rezultat manifestowania owych wzorów. Natomiast cele konstrukcyjne, charakterystyczne dla wychowania resocjalizującego, polegają na wyposażeniu wychowanków we wzory aktywności i układy psychiczne, które po pierwsze powodują pozbawianie wzorów i układów cechujących wykolejenie społeczne, a po drugie umożliwiają realizację przyjętego ideału wychowawczego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!