Weźmy na przykład strukturę jakiejkolwiek reguły

Otóż można ją przedstawić następująco: aby to i to uzyskać, należy to i to uczynić. Mówiąc inaczej, jeśli chcesz uzyskać stan rzeczy określony jako X, musisz osiągnąć stan rzeczy określony jako Y. Związek między X a Y wynika z twierdzeń odpowiednio ogólnych, a więc takich, które stanowić mogą podstawę odpowiednich przewidywań. Tak więc zalecenie, że jeżeli chcesz X, musisz spowodować Y, ma sens obiektywny, jest więc tzw. oceną utylitarną, czyli oceną Y ze względu na postulowane X. Natomiast to, że ktoś chce osiągnąć X, a nie np. Z, wynika z przyjętego systemu wartości. Przyjmując więc socjalistyczny system wartości, będziemy szukać tyle co takich sposobów zwiększenia wydajności aktywności szkolnej ucznia, które równocześnie nie zakłócą rozwoju jego osobowości i nie uniemożliwią mu zadowolenia z nauki szkolnej. Zastosowanie zatem zaleceń proponowanych przez metodykę wychowania jest rezultatem przyjęcia zarówno pewnego systemu wartości i wynikających stąd norm pozwalających na odpowiednie oceny, jak i pewnego opisu rzeczywistości ukazującego ‚zależności między zdarzeniami pewnej kategorii.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!