W zakładach karnych i aresztach śledczych działają komisje penitencjarne

Które stanowią kolegialne organa administracji w tych zakładach. Do zakresu prac komisji penitencjarnej należą przede wszystkim sprawy wychowawcze, a więc np. ustalenie rygoru dla więźnia, jego awans lub degradacja, kierowanie więźniów do pracy oraz ustalanie jej rodzaju, miejsca i wysokości wynagrodzenia, problematyka kar i nagradzania więźniów itp. Dla potrzeb komisji penitencjarnej powołane zostały w większych więzieniach oddziały obserwacyjno-rozdzielcze, prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, a do ich obowiązków należy przebadanie więźniów-recydywistów, którzy świadomie popełnili przestępstwo, a nie ukończyli 25 roku życia przed ogłoszeniem wyroku, oraz tzw. więźniów trudnych, którzy złośliwie naruszają regulamin więzienny i wykazują znaczny stopień wykolejenia. Oddziały te proponują zastosowanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych i tworzenie warunków najbardziej sprzyjających poprawie więźnia oraz, na podstawie obserwacji i analizy cech osobowościowych więźnia, projektują sposoby ułatwiające mu przystosowanie się do życia społecznego po wyjściu z więzienia na wolność. Sąd ma możność warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat w razie skazania za przestępstwo umyślne, a w wymiarze do 3 lat w razie skazania za przestępstwo nieumyślne. Sąd może kary tego rodzaju zawiesić na okres próby od 2 do 5 lat, a w przypadku, gdy sprawcą przestępstwa jest młodociany, na okres próby od 3 do 5 lat. Może tak uczynić, jeżeli cechy i warunki sprawcy oraz jego dotychczasowe zachowanie się pozwalają przypuszczać, że mimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownego przestępstwa. Sąd, zawieszając warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności, powinien brać pod uwagę i to, czy względy na społeczne oddziaływanie kary nie przemawiają przeciwko warunkowemu jej zawieszeniu. Równocześnie sądowi nie wolno stosować warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec recydywistów, czyli przestępców powrotnych. Sąd musi przy tym uwzględniać zarówno recydywę pojedynczą, jak i recydywę wielokrotną.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!