W ten sposób można więc rozwijać nie tylko sprawność ruchową czy szybki refleks

Okazuje się więc, że wytwarzanie się dyspozycji manifestowanych określonym zachowaniem, a więc i takim, jakie jest zgodne z kulturowymi wzorami aktywności, jest rezultatem zarówno symbolicznego przedstawienia i stymulowania określonego zachowania się, jak i następnie ćwiczenia, w którym doniosłą rolę pełni wzmacnianie, to jest odpowiednio częste i intensywne przeżycia emocjonalne. I dotyczy to nie tylko uczenia się ruchów, ale i procesów regulacji psychicznej. Chodzi o ćwiczenie i wzmacnianie czynności skojarzonych z określonymi procesami ich psychicznej regulacji. Ale im więcej jest ćwiczących i wzmacniających różnych czynności skojarzonych z analogicznymi procesami regulacji psychicznej, tym większe prawdopodobieństwo utrwalenia się tych procesów, a więc wytworzenia się dyspozycji psychicznych. Tak zatem np. wzmacniając różne czynności wymagające analogicznych procesów intelektualnych i wykonawczych, przyczyniamy się do wytworzenia się takiej lub innej dyspozycji operacyjnej, a wzmacniając różne czynności, wymagające analogicznych procesów poznawczych i emocjonalnych, przyczyniamy się do wytworzenia się takiej lub innej dyspozycji motywacyjnej. W ten sposób można więc rozwijać nie tylko sprawność ruchową czy szybki refleks, ale i np. takie dyspozycje, jak dążenie do punktualności czy dokładnego wykonywania pracy, ratyfikując każdą czynność, która odpowiada takim wzorom jak sprawność, refleksyjność czy punktualne i rzetelne wykonywanie pracy.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!