Układy psychiczne to psychiczne całości wyodrębnione ze względu na strukturę psychiczną

Przyjmujemy, że względnie trwałe zmiany w aktywności, to jest w czynnościach i procesach ich psychicznej regulacji to rezultaty względnie trwałych zmian (wytwarzanie się, ustępowanie, przekształcanie się) układów psychicznych. A układy psychiczne to psychiczne całości wyodrębnione ze względu na strukturę psychiczną, to jest ze względu na relację między elementami psychicznymi. Chodzi tu o relację, która decyduje o wykonaniu i ustosunkowaniu cechującym czynności. Tak zatem wykonanie i ustosunkowanie traktujemy jako funkcje zewnętrzne układów psychicznych, to jest jako rezultaty funkcji wewnętrznych tych układów. Funkcjami wewnętrznymi układów elementów psychicznych są różne odmiany operowania (wykorzystania wiadomości i umiejętności) i motywacji (wyboru celów). Natomiast elementami psychicznymi, od których to wykorzystanie i wybieranie zależy, są zdolności i skłonności (nastawienia). Zdolności (pojmowane nie jako synonim terminu: talenty) rozumiemy jako wiadomości i umiejętności, które jednostka ludzka zdobyła w ciągu. swego życia i zależnie od swoich możliwości środowiskowych i biologicznych.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!