Typologia systemów wychowania resocjalizującego

Danej instytucji tym bardziej możemy przypisać system wychowania kształtujący sferą ustosunkowań, im bardziej wszystkie elementy cechującego tę instytucję systemu społecznego wspierają się wzajemnie i lansują te same oczekiwania społeczne, a przy tym wpajają te same pojęcia i przekonania, kształtują tę samą hierarchię potrzeb i dążeń, wytwarzają te same nastawienia i proponują tę samą motywacyjną strukturę integrującą. Struktura ta powinna być przy tym optymalnie adekwatna do wpajanych zachowań i regulujących je procesów orientacyjno-intelektualnych, wykonawczych oraz emocjonalnych. W systemie socjopedagogicznym wyraźnie dominuje traktowanie wychowanka jako członka grupy, natomiast w systemie indywidualnym centralnym punktem zainteresowań staje się traktowany indywidualnie wychowanek i jego osobowość. Podstawą oddziaływań w systemie indywidualnym jest dokładne poznanie wychowanka oraz etiologii zaburzeń w jego zachowaniu. Kładzie się przy tym nacisk na rolę psychoterapii w procesie resocjalizacji. W zakładzie realizującym system indywidualny zmierza się do ukształtowania warunków pozwalających wychowankom na spontaniczne manifestowanie własnych dążeń i postaw. Sprawą istotną jest również stworzenie atmosfery bezpieczeństwa w celu rozładowania neurotycznych napięć oraz oduczenia obronno-agresywnego stosunku do otoczenia.

Mimo niewątpliwej dominacji kontaktów osobistych wychowanka z wychowawcą, ważną regułą systemu indywidualnego jest także uwzględnienie wpływu grupy, traktowanej jednak głównie jako środowisko ułatwiające nawiązywanie kontaktów i pozwalające na spontaniczne manifestowanie tego, co w wychowanku indywidualne i charakterystyczne dla stanu jego osobowości. Jednocześnie grupę uważa się za ważki czynnik psychoterapii eliminującej neurotyczne podłoże wykolejenia społecznego (Fenton 1962, s. 60 – 73).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!