Teoria i aksjologia, metodyka wychowania, metodologia i diagnostyka

Powiemy więc, że każda pedagogika podejmuje problematykę teorii rzeczywistości wychowawczej, czyli wychowania. Mówiąc inaczej, każda pedagogika stara się opisywać rzeczywistość wychowawczą, ujmować treść tego opisu w twierdzenia weryfikowane poprzez stosowanie odpowiednich środków i sposobów badawczych, a następnie wyjaśniać, tj. umieszczać w systemie powiązanych ze sobą logicznie i sprawdzonych twierdzeń. Ale nie jest to jedyne zadanie pedagogiki. Stara się ona także postulować wychowanie. Do zadań pedagogiki należy bowiem również przyjęcie pewnego systemu wartości i określenie wynikającego zeń wzorcowego społeczeństwa, czyli ideału społecznego, a następnie określenia wzorcowej osobowości, czyli ideału osobowości odpowiadającego przyjętemu ideałowi społecznemu. Chodzi przy tym o to, by ideał osobowości dał się przedstawić jako układ celów realizowanych i niekolizyjnych, a jednocześnie takich, których urzeczywistnianie aktualnie i potencjalnie oraz permanentnie zbliża całą rzeczywistość społeczną do stanu wyznaczonego akceptowanym ideałem społecznym. Równocześnie pedagogika stawia sobie za zadanie, by korzystając z pomocy innych nauk opisywać i wyjaśniać oraz oceniać wychowanie z pozycji danego ideału wychowawczego (ideału osobowości odpowiadającego przyjętemu ideałowi społecznemu), po to by, dzięki przyjętym założeniom teoretycznym i aksjologicznym (formułowaniu podstaw ideału wychowawczego), dostarczać wychowawcom zasad, reguł i dyrektyw działania wychowawczego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!