Szukając kryteriów określających odmiany wiadomości, można Wyodrębnić wiadomości:

Nabyte: 1) w pierwszym okresie życia, a odnoszące się do fizycznych cech obiektów, 2) w ramach poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole, 3) w drodze indywidualnego samokształcenia, w wyniku doświadczeń związanych z pracą. Nawiązując do podobnych kryteriów I. Szaniawski wyodrębnił 150 umiejętności. Mówiąc natomiast o skłonnościach czyli nastawieniach, mówimy tym samym o doniosłym motywacyjne uprzywilejowaniu określonych przeżyć emocjonalnych i poznawczych. Wypada podkreślić, że zarówno zdolności, jak i nastawienia ujawniają się w analizie każdej aktywności człowieka. I tak np. w analizie grafologicznej ujawnia się zarówno rodzaj i poziom motoryki, jak i rodzaj i nasilenie skłonności do pewnych emocji (K. Meili mówi tu o cechach charakteru). A w analizie danych testu Rohrschacha ujawnia się zarówno rodzaj i poziom orientacji i pojmowania, czyli percepcji, jak i rozmaite skłonności emocjonalne, np. typ i poziom skłonności lękowych.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!