System socjopedagogiczny i indywidualny

Podstawowym ogniwem zarówno systemu dyscyplinarno-izolacyjnego czy systemu progresywnego, jak i tzw. systemu socjopedagogicznego, jest centralna pozycja dorosłego szefa grupy (Grzegorzewska 1960). Istotną różnicą jest to, iż w dwóch pierwszych systemach pozycja szefa oparta jest na formalnej władzy, która określa zależność wychowanka od wychowawcy. W systemie socjopedagogicznym natomiast centralna pozycja wychowawcy opiera się także na strukturze nieformalnej; jest przy tym głównie zależnością ze względu na zbiorowość społeczną. Jednym z pionierów systemu socjopedagogicznego był William R. George, twórca republiki młodzieżowej założonej we Freville. Otóż sprawowanie takiej lub innej funkcji w republice przynosiło wychowankowi nie tylko zaszczyt osobisty, było bowiem wyrazem zaufania do ‚niego ogółu członków republiki, ale stanowiło weryfikację tego zaufania oraz probierz przydatności wychowanka w życiu w ogóle, a w społecznym życiu w szczególności. Weryfikacja odbywała się przy udziale ogółu obywateli republiki, dotyczyła różnych sfer osobowości wychowanka oraz różnych sytuacji, rozwijając poczucie odpowiedzialności warunkujące wywiązywanie się z obowiązków społecznych. Mimo że w tym systemie główny akcent wychowawczy kładzie się na samorządność kolektywu, to jednak duch i atmosfera życia republiki zależą w dużej mierze od inspiracji ideowo-twórczej dorosłego wychowawcy. Sprawdzało się to wyraźnie na koloniach założonych przez A. Makarenkę (1946, 1950), w których on sam jako członek kolektywu wpływał decydująco na jego aktywność poprzez współkierowanie życiem kolonii. Drugim podstawowym i niesłychanie ważnym elementem wychowawczym systemu socjopedagogicznego jest praca. Wychodzi się tu bowiem z założenia, że gotowość i zamiłowanie do pracy są istotnym probierzem osiągnięcia efektów resocjalizacji młodzieży.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!