System dyscyplinarny i progresywny

Charakterystyka systemu wychowania nie powinna pomijać postulowanej struktury środków i organizacyjnych wzorów wychowania. Wskazując np. na systemy resocjalizujące wychowania zakładowego, wymienia się najczęściej ten rodzaj, który określa się jako system dyscyplinarno-izolacyjny. Eksponowane są w nim takie procedury, jak kara i izolacja, a dyscyplina skoncentrowana jest na bezwzględnej dominacji wychowawcy. Postępowanie personelu w tego typu zakładach polega na przełamywaniu oporu osoby skazanej środkami przymusu i nacisku, i podporządkowywaniu jej nakazom i zakazom obowiązującego wszystkich regulaminu. Taki reżim ma w efekcie spowodować zmianę dotychczasowego zachowania podopiecznego na zachowanie zgodne z interesami społecznymi. Izolacja to drugi podstawowy atrybut takiego systemu; ma ona charakter kary odwetu za naganne wykorzystanie wolności i gwałcenie norm współżycia społecznego. System ten polega więc na całkowitym podporządkowaniu objętych nim jednostek rygorowi narzuconemu przez dyscyplinę oraz na odizolowaniu ich od wpływu czynników spoza środowiska zakładu poprawczego czy zakładu karnego dla młodocianych. Cały wysiłek wychowawczy ogranicza się w zasadzie do pilnowania, aby zachowanie wychowanka, osadzonego w prowadzonym tym systemem zakładzie, było zgodne z regulaminem, którego przestrzeganie miało dać gwarancję zmiany tego zachowania na lepsze. Trzymanie zaś wychowanka przez dłuższy czas w warunkach ograniczających jego możliwość poruszania się i kontaktowania z ludźmi w społeczeństwie ma go nauczyć według założeń systemu dyscyplinarno-izolacyjnego, odseparowującego od dotychczasowego złego środowiska — właściwie cenić wolność, z której nie potrafił we właściwy sposób korzystać. Prezentowany wyżej system wychowania można by określić jako odmianę systemu eksponującego środki dyscyplinarne, z tym że w systemie dyscyplinarno-izolacyjnym na pierwszy plan wysuwa się dyscyplina narzucona z zewnątrz i oparta na karaniu. Inną odmianą systemu eksponującego środki dyscyplinarne jest tzw. system progresywny, zwany też systemem poziomów lub sekcji, w którym na plan pierwszy wysuwa się dyscyplina oparta na swoistych zewnętrznych nagrodach. W zakładach poprawczych prowadzonych systemem progresywnym wychowankowie, przechodząc z sekcji do sekcji, dochodzą w końcu do stopnia najwyższego, półwolnościowego, który stanowi ukoronowanie ich poprawy. Jeśli zachowują się źle, są cofani do zbiorowości skupiających osoby, którym przysługują mniejsze przywileje.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!