Swobodny rozwój każdej jednostki jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich

Starając się zaś określić postulowany tu ideał wychowawczy tak, aby uwzględnić zarówno społeczną funkcję wychowania, jak i jego wpływ na osobowość jednostki, powiemy, iż jesteśmy zwolennikami wychowania przysposabiającego do uczestnictwa w grupach walczących o realizację społeczeństwa, w którym jak to określali autorzy Manifestu Komunistycznego: swobodny rozwój każdej jednostki jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich”. Uznanie przedstawionej wyżej wizji systemu społecznego, jako ideologicznej podstawy ideału wychowawczego, nakazuje postulować wychowanie dla przyszłości, wychowanie ludzi samodzielnych i twórczych. Jest to wychowanie, w którym oddziaływania przystosowawcze, a więc warunkujące przysposobienie do pełnienia ról społecznych, czyli egzystowanie społeczne, stanowią czynnik rozwoju twórczej a zarazem wyrażającej maksymalne uspołecznienie samodzielności. A zatem realizację celów wychowania ujmujemy tu jako swoisty aspekt walki o urzeczywistnienie określonego ustroju społecznego i adekwatnej doń kultury, a nie jako proste przystosowanie do egzystencji w obrębie już istniejącego ustroju społecznego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!