Stosowanie systemu reguł respektujących

Generalne zalecenie, sformułowane przez S. Szumana, nazywamy logoterapią Chodzi tu o reguły ukierunkowujące oddziaływanie stosowane wobec pacjentów, których cechuje poczucie niemożności znalezienia sensu swego życia związana z tym niska samoocena oraz przekonanie o swej zbędności w świecie. Zmierzając do wyeliminowania tych stanów logoterapia nie jest jednak próbą narzucenia pacjentowi z zewnątrz jakiegoś sensu życia. Jej cel jest inny. Polega ona na oddziaływaniach, które mają uczynić pacjenta zdolnym i skłonnym do znalezienia swego konkretnego sensu poprzez realizowanie odpowiednio wybranych wartości. Akcentuje się przy tym nie tylko dopomaganie pacjentowi we wzbogacaniu jego systemu wartości, realizowanego i najbardziej odpowiadającego indywidualności pacjenta. Podkreśla się również doniosłość wartości ponad osobistych, wychodząc z założenia, że stabilizujące życiowo poczucie zadowolenia pojawia się łatwiej, gdy jest uboczną konsekwencją osiągania celów pozaosobistych, niż wtedy, gdy celem pacjenta jest wyłącznie samozadowolenie jako takie. Równocześnie, oparte na realnych podstawach, przekonanie pacjenta, że jest komuś potrzebny i realizuje ponad osobiste cele pozwala mu łatwiej znosić trudności i podnosi jego próg frustracji. W logoterapii stwierdza twórca tej koncepcji psychoterapeutycznej V. E. Franki chodzi o to, by pacjent przejął odpowiedzialność za siebie i za realizowane przez siebie wartości. Chodzi więc w rezultacie przywrócenie człowiekowi zdolności do znoszenia cierpienia”.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!