Stopień scentralizowania danej struktury komunikacyjnej może być rozmaity

Jest on tym większy, im więcej rodzajów informacji jest objętych dopływem informacji do centralnych elementów układu. Różny też może być stopień scentralizowania instytucji, zawsze jednak w strukturze cechach centralistycznych musi być pewna kategoria informacji, która jest objęta scentralizowanym przepływem informacji. Biorąc pod uwagę wskazane odmiany struktury komunikacyjnej powiemy, że dana instytucja jest tym bliższa funkcjonalności socjalistycznej, im silniejsza jest w niej tendencja do krystalizowania się struktury koordynacji, a im mniej silna tendencja skłaniająca do sformalizowanych rozwiązań centralistycznych nie liczących się z charakterem zadań i z dojrzałością członków instytucji. Rozważając stan instytucji wychowawczej od strony systemu więzi zależności łączących członków systemu, powiemy, że dana instytucja jest tym bliższa wzorowi socjalistycznej instytucji, im silniejsza jest tam integracja. Chodzi o integrację opartą przede wszystkim na wzajemnej wewnętrznej zależności ze względu na zbiorowość społeczną, traktowaną jako element narodu i dalej międzynarodowej zbiorowości ludzi pracy. Poświęćmy teraz chwilę uwagi sprawie kooperacji. Otóż, mając na względzie poziomy podział pracy, można by tu wyróżnić pracę zbiorową pracę zespołową. Praca zbiorowa polega na indywidualnym wykonywaniu zadań cząstkowych, z których każde jest jednakowe. Inaczej W działaniu zespołowym, gdzie ogólnej świadomości zadania głównego towarzyszy wykonywanie zadań zróżnicowanych dla poszczególnych wykonawców, według funkcjonalnego podziału pracy wewnątrz zespołów. Otóż z punktu widzenia uspołecznienia członków systemu i rozwijającej ich wymiany doświadczeń korzystniejsza jest praca zespołowa. Przechodząc natomiast do zagadnienia pionowego podziału pracy, musimy z pozycji socjalistycznej odrzucić wzorzec autokratycznej struktury instytucji, tj. struktury, w której czynności kierownicze zastrzeżone są wyłącznie dla znakomitej mniejszości pracowników, a rada pedagogiczna niewiele ma do powiedzenia.

error: Content is protected !!