Starając się proponować zasady, reguły i dyrektywy działania skutecznego, metodyka wychowania nie może pominąć dorobku prakseologii

Ona właśnie zajmuje się zaleceniami dotyczącymi każdego działania, opierając się na teorii skutecznego działania, a więc szukając tych cech działania i tych jego warunków, od których zależy jego skuteczność (Kotarbiński, 1955). Starając się zaś uwzględniać tworzenie, reformowanie i doskonalenie systemów społecznych, których funkcją jest wychowanie, czyli układów wychowawczych, metodyka odwołuje się do pomocy nauki o socjotechnice. Traktując działalność wychowawczą jako swoistą odmianę sterowania, metodyka wychowania korzysta z pojęć i twierdzeń cybernetyki. Akcentując korzyści płynące ze współpracy między cybernetyką a naukami o człowieku St. Gerstmann stwierdza, że cybernetyka wskazuje tym naukom wyraźniej niż przedtem, że organizm , ludzki jest układem samodzielnym. Może się sam sterować ża pośrednictwem sprzężeń zwrotnych. „To sterowanie się przeciwdziała naruszaniu równowagi funkcjonalnej, gdy zaś zostanie ona w jakimś momencie i zakresie naruszona, umożliwia jej przywrócenie”. Dla metodyki wychowania dziedziną problemów cybernetycznych, która może okazać się szczególnie przydatną w analizie działalności wychowawczej i formułowaniu jej zasad, reguł i dyrektyw jest cybernetyka społeczna. Jest to bowiem nauka zajmująca się procesami sterowniczymi dokonywającymi się w społeczeństwie. Z uwagi na fakt, że aksjologia stanowiąca dział pedagogiki wiąże się ściśle z problematyką filozofii społeczeństwa i filozofii człowieka oraz z zagadnieniami nauki o normach moralnych, czyli etyki, nie możemy pominąć i tych dziedzin wiedzy. Każda bowiem metodyka wychowania służy realizacji określonego programu wychowawczego, a opracowanie takiego programu i jego realizacja wymaga nie tylko uwzględniania teorii pedagogiki i nauk z nią współdziałających, ale i aksjologii pedagogicznej praz dziedzin wiedzy, na których się ta aksjologia opiera.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!