Socjalizacja jako przysposabianie do pełnienia ról społecznych

Co to znaczy, że ktoś pełni rolę społeczną? Otóż pełnienie roli społecznej polega na wykonywaniu czynności stanowiących reakcję na tzw. oczekiwania społeczne. I tak np. od lekarza oczekujemy pomocy medycznej, od nauczyciela-wychowawcy klasowego kierowania podległym mu zespołem uczniów, a od rodziców opieki i kontroli nad ich dzieckiem. Trzeba jednak podkreślić, że oczekiwania społeczne są tym bardziej efektywne, im bardziej są wzajemnymi oczekiwaniami, stanowiąc inspirację pozytywnych interakcji, to jest swoistych oddziaływań świadomych na zasadzie sprzężenia zwrotnego. I tak np. wychowawca oczekuje od wychowanka, że o ile wychowanek zostanie odpowiednio stymulowany wykona odpowiednie czynności składające się na określone zadanie; a wychowanek oczekuje od wychowawcy odpowiednich ukierunkowań i pobudzeń szczególnie wówczas, gdy zetknie się z trudnościami. Nazywamy zaś te oczekiwania społecznymi dlatego, że są one rezultatem nie indywidualnych nacisków, ale takich, które wyrażają intencje i interesy (lub choćby tylko interesy) określonej zbiorowości ludzkiej. Pełnienie roli społecznej polega na respektowaniu oczekiwań społecznych dotyczących różnorakich tzw. komponent ludzkiego zachowania. Taką komponentą są np. sposoby traktowania nauczyciela obowiązujące ucznia, czy sposoby ubierania się obowiązujące lekarza w szpitalu lub ambulatorium, lub żołnierza pełniącego służbę wojskową; taką komponentą jest zakres czynności obowiązujący robotnika wykonującego pracę zawodową czy rodziców odpowiadających za losy swego dziecka.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!