Socjalistyczny ideał wychowawczy

W przypadku działalności wychowawczej niezbędne jest dla konstruowania zaleceń, dotyczących celów wychowawczych, dysponowanie ideałem wychowawczym. Chodzi bowiem o uzyskanie kryteriów, na podstawie których możemy wykazywać, że, działalność wychowawcza, regulowana przez daną zasadę, regułę czy dyrektywę, ma odpowiednie walory, ponieważ służy realizacji celów zbliżających do przyjętego ideału społecznego.
Mówiąc o ideale społecznym mamy na myśli dynamiczny wzorzec społeczeństwa, stanowiący kryterium oceny stanów i zmian społeczeństwa i składających się nań systemów społecznych. Tak zatem przyjęcie określonego ideału wychowawczego stanowić powinno konsekwencję przyjęcia określonego wzorca, ujmowanej perspektywicznie makrostruktury społecznej i związanego z nią układu systemów społecznych. Dopiero bowiem przyjęcie określonej koncepcji postulowanego układu społecznego pozwala określić czynności, które ów układ urzeczywistniają, i cechy osobowości, od których owe czynności zależą. Traktujemy wychowanie jako działalność przysposabiającą do udziału w życiu społeczeństwa i do konsumowania i wytwarzania kultury, zgodnego z określonym ideałem społecznym. Powiemy więc, że interesuje nas wychowanie zgodne z interesami społeczeństwa, którego rozwój można przedstawić jako zbliżanie się do ideału społecznego, określonego jako społeczeństwo socjalistyczne stające się komunistycznym. Jest to więc wychowanie ludzi, których uspołecznienie zbliża się do stopnia najwyższego; nie wyznacza go ani rodzina, ani naród, lecz cała ludzkość. Równocześnie przyjmujemy pogląd, iż wizja społeczeństwa komunistycznego w sposób integralny łączy się z wizją człowieka zaspokajającego swoje potrzeby w sposób rozwijający osobowość, będącego sobą i żyjącego zgodnie ze swymi indywidualnymi właściwościami.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!