Sędzia dla nieletnich mówi:

Musi reprezentować autorytet społeczeństwa, podobnie jak ojciec autorytet rodziny. Funkcja sędziego dla nieletnich, tak jak wiele innych funkcji, przeszła ewolucję, a w czasie tego procesu niejednokrotnie popełniono błędy. Niektórzy sędziowie byli skłonni do spełnienia roli psychologa lub lekarza. Mylili się. Nie mieli racji. Nie taka jest ich funkcja. Ich główne zadanie polega na tym, aby dać odczuć nieletniemu, że są oni reprezentantami społeczeństwa i że są sprawiedliwi. Nieletni muszą być świadomi tego, że mają przed sobą autorytet, a zarazem muszą czuć się bezpiecznie wiedząc, iż autorytet ten działa zgodnie z określonymi normami etycznymi. Jest to ważne, gdyż wielu nieletnich boleśnie odczuwało brak odpowiedniego autorytetu rodzinnego i to było przyczyną intensywnych emocjonalnie frustracji”. Łatwo zauważyć, iż jako model osoby wychowującej J. Chazal czy np. Halina Zabrodzka (1964) prezentują osobę znaczącą przede wszystkim ze względu na zależność intencjonalną i stosunek władzy sprawowanej nad wychowankiem. Podobną funkcję pełni np. dyrektor zakładu poprawczego czy np. kurator zawodowy, kierujący pracą zespołu kuratorów społecznych. Natomiast funkcja kuratorów sprawujących bezpośrednią opiekę nad nieletnimi, nauczycieli czy wychowawców działających na terenie internatu zakładowego czy utrzymujących kontakt z osobami resocjalizowanymi w warunkach zakładu karnego polega na bezpośrednim kierowaniu wychowawczym. Na pierwszy plan w ich działalności wysuwa się zależność intencjonalna połączona z zależnością strukturalno-funkcjonalną.
Inaczej przedstawia się sytuacja innej kategorii osób wychowujących, np. psychologa psychoterapeuty, psychiatry czy pedagoga-doradcy. Oni z kolei opierają swoją działalność przede wszystkim jeśli nie wyłącznie na zależności wewnętrznej, a fakt, że nie sprawują władzy i nie decydują o ocenie społecznej, jest korzystny dla powodzenia ich pracy wychowawczej.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!