Projektowanie, tj. ustalanie zadań i stawianie diagnozy

Tworzenie koncepcji zespołów wykonawczych i funkcji, przydzielanie zadań cząstkowych poszczególnym podsystemom i osobom, opracowywanie koordynacji działań poszczególnych zespołów i osób; decydowanie, tj. podejmowanie i przekazywanie decyzji dotyczących realizacji planu, tzn. rezultatów projektowania; kontrolowanie, tj. badanie zgodności toku realizacji zadań z ustalonym planem i przyjętymi kryteriami wykonania zadania głównego, które pozwala na usuwanie stwierdzonych niezgodności z planem i na ewentualną jego korekturę; wykonywanie czynności przygotowawczych, czyli preparacyjnych, np. zorganizowanie grup uczniów zdolnych i skłonnych do uczenia się zespołowego; wykonywanie czynności finalizujących, polegających na działaniach uprzednio zaplanowanych, zdecydowanych i przygotowanych. Niejednokrotnie czynności zaznaczone w punktach 1, 2 i 3 określa się jako działalność kierowniczą, a czynności zaznaczone w punktach 4 i 5 jako działalność wykonawczą. I każda struktura organizacyjna obejmuje pozycje określone ze względu nie tylko na zadania cząstkowe, a więc na poziomy podział pracy, ale i ze względu na udział w procesie realizacji zadania głównego, czyli ze względu na pionowy podział pracy. Pionowy i poziomy podział pracy to struktura instytucji ujmowana od strony kooperacji działań. Można by więc tu mówić o kooperatywnej strukturze instytucji.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!