Podstawy aksjologiczne zaleceń metodycznych

Tylko wówczas, gdy dysponujemy odpowiednim systemem wartości i wynikającym zeń systemem norm, możemy ogólną wiedzę o zależnościach rządzących procesem wychowania ujmować również jako wiedzę o powinnościach, którym ów proces powinien być podporządkowany, zmierzając do określonych celów zgodnych z przyjętym ideałem wychowawczym. Do konstruowania racjonalnego projektowania działania wychowawczego nie wystarcza więc wiedza o tym działaniu i rzeczywistości, której to działanie dotyczy. Chodzi tu bowiem nie tylko o rozwiązywanie problemu efektywności funkcjonowania układu wychowawczego, ale i o ukierunkowania tego funkcjonowania, a więc o dysponowanie odpowiednim systemem wartości, stanowiącym podstawę ideału wychowawczego i związanych z nim celów, którym to funkcjonowanie ma służyć. Mówiąc inaczej, konstrukcja zasad, reguł i dyrektyw działania wychowawczego wymaga nie tylko oparcia ich na zweryfikowanych bezpośrednio lub pośrednio twierdzeniach opisujących i wyjaśniających rzeczywistość, lecz także uwzględniania określonych systemów wartości, gdyż bez tego zalecenia metodyczne nie będą miały zastosowania, nie będą bowiem ułatwiać podejmowania decyzji, ponieważ nie będzie chętnych do ich podejmowania.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!