Po pierwsze, chodzi tu o eliminowanie egoizmu

Realizacja dynamicznych celów konstrukcyjnych, wchodzących w skład programu wychowania socjalistycznego, jest możliwa tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z udaną realizacją odpowiednich dynamicznych celów destrukcyjnych. Po pierwsze, chodzi tu o eliminowanie egoizmu. Należy przy tym podkreślić, że bywają nie tylko różne nasilenia egoizmu, ale i różne jego formy. Można więc mówić o dominacji potrzeb własnych przybierającej formę egoizmu egocentrycznego oraz o swoistej formie egoizmu socjocen- trycznego. Łamanie praw i obyczajów wbrew wszelkim normom etycznym, a wyłącznie po to, by respektować interesy np. własnej rodziny czy własnej grupy rówieśniczej oto przykłady egoizmu socjocentrycznego. Egoizm, o ile wyraża solidarność z takim lub innym narodem, bywa nazywany etnocentryzmem (np. rasizm czy nacjonalizm). Otóż, jak wynika z badań, które prezentują: T. W. Adomo, E. Frenkel-Brunswik, D. J. Levinson i R. N. Sanford (1949), etnocentryzm w swojej istocie nie różni się od innych form egoizmu. Po drugie, ważne jest eliminowanie stanów osobowościowych blokujących ułatwianie, przyspieszanie i inspirowanie tendencji rozwojowych ukoronowanych aktywnością twórczą i optymalnie uspołecznioną. Interesują nas cele destrukcyjne dotyczące tych stanów osobowości, które uniemożliwiając progresywny społecznie jej rozwój są równocześnie charakterystyczne dla młodzieży wykolejonej społecznie. Zaliczymy do nich np. wszelkie fizyczne i psychiczne (poznawcze, emocjonalne i psychomotoryczne) defekty rozwoju.

error: Content is protected !!