Pedagogika resocjalizacyjna jest układem składającym się z trzech podstawowych dyscyplin

Powiemy, że elementarnym zdaniem metodyki jest zalecenie, teorii twierdzenie, aksjologii ocena. Zalecenie (zwane także oceną utylitarną) informuje, co robić, by osiągnąć określony cel; twierdzenie ukazuje zależności między zdarzeniami prowadzącymi do celu, a zdarzeniami uznanymi za cel; ocena ukazuje zdarzenie jako cel, wykazując jego związek z wzorcem rzeczywistości uznanej jako ideał. Teoria umożliwia weryfikację zaleceń, a aksjologia ich waloryzację. Tak zatem o wartości praktycznej zdań metodyki decyduje merytoryczna wartość zdań teorii i aksjologii. Dotyczy to zarówno metodyki kształtowania rzeczywistości wychowawczej, czyli metodyki wychowania, jak i metodyki badania rzeczywistości wychowawczej. Ta ostatnia metodyka obejmuje, po pierwsze, metodykę badania uogólniającego, to jest tzw. metodologię nauki, a po drugie metodykę badania uszczegóławiającego, to jest tzw. diagnostykę. W przypadku badania uogólniającego chodzi o wykrywanie zależności między ogólnymi kategoriami zdarzeń i obiektów. Natomiast w przypadku badania uszczegóławiającego chodzi o klasyfikowanie i wyjaśnienie konkretnych zdarzeń i obiektów w nawiązaniu do pojęć i zależności ogólnych.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!