Osobnik anty socjalny

Przykładem pierwszego z tych zaburzeń jest narkoman, alkoholik lub erotoman, który nie licząc się z niczyim dobrem próbuje w takich lub innych odurzeniach się znaleźć wyzwolenie przed dręczącym go strachem. Przykładem drugiego z tych zaburzeń jest osobnik anty socjalny, to jest taki, który zagłusza strach poprzez zgwałcenie seksualne połączone z dręczeniem ofiary, przez grabież połączoną z przestępstwem przeciw życiu i zdrowiu, kradzież współwystępującą z czynami wandalskimi, a popełniając takie czy inne czyny przestępcze i nieobliczalnie działa sam lub łączy się z innymi jedynie dla względów utylitarnych. Tak zatem realizacja wychowawczych celów destrukcyjnych, dotyczących różnych form dyssocjalności lub asocjalności, jest koniecznym warunkiem urzeczywistnienia celów konstrukcyjnych, stanowiących treść socjalistycznego ideału wychowawczego. Jest to, mówiąc inaczej, konieczny warunek usunięcia trudności, które tkwiąc w osobowości wykolejonej społecznie młodzieży są przeszkodą w takim jej wychowywaniu, dzięki któremu staje się ona zdolna i skłonna wcielać w życie socjalistyczny ideał społeczny.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!