Opieka optymalna to także opieka właściwa

Czyli wychowująca zgodnie z przyjętym ideałem wychowawczym. W naszym wypadku będzie to opieka wychowująca socjalistycznie. Wskutek tak rozumianej opieki właściwej nie tylko następuje optymalne zaspokajanie potrzeb młodzieży, ale i wytwarzanie się potrzeb nowych. I tak np. dzięki właściwemu zaspokajaniu potrzeb: autorealizacji i uznania społecznego wytwarza się potrzeba własnej wartości (dodatniej samooceny). I tak np. wskutek respektowania przejawianej przez młodzież tendencji do poznawania i kształtowania rzeczywistości, uzyskującego społeczną aprobatę, wytwarza się potrzeba sensu życia. Właściwa opieka, kształtując różne potrzeby, równocześnie umożliwia podopiecznemu takie ich zaspokajanie, które staje się czynnikiem samodzielności oraz rozwoju całej jego osobowości. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb młodzieży nie oznacza tu bowiem usuwania z jej życia wszystkich trudności. Chodzi tu jedynie o usuwanie trudności, których pokonanie przekracza aktualne możliwości młodego człowieka. W toku opieki właściwej nie pozbawia się młodzieży wszelkiej okazji do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Jeżeli bowiem takie trudności nie przekraczają możliwości młodego człowieka, stanowią ważki czynnik korzystnego społecznie kształcenia. Młody człowiek uczy się przecież lepiej, kiedy sam musi rozwiązywać różne problemy. Uczy się nowych rozwiązań, lepiej rozumie i ocenia własne zdolności i skłonności. Hartuje się wewnętrznie i wzbogaca uczuciowo. Czuje się bardziej niezależny, a równocześnie bardziej bezpieczny. Nabywa skłonności do twórczej aktywności i staje się mniej skłonny do biernego naśladownictwa, a bardziej skłonny do przekształcania zastanej rzeczywistości.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!