Opieka optymalna

Opieka optymalna jest to nie tylko zaspokajanie potrzeb niezbędne do aktualnego pełnienia ról społecznych, ale i do pełnienia tych i innych ról społecznych w przyszłości. Takie założenie jest konieczne, gdyż aktualne funkcjonowanie człowieka może mieć różną wartość z punktu widzenia jego dalszego funkcjonowania. Niewątpliwie dla nałogowego narkomana np. skonsumowanie środka odurzającego staje się warunkiem aktualnego funkcjonowania. Jest to jednak funkcjonowanie, które nie przyczynia się do dalszego funkcjonowania. Wręcz przeciwnie, w tym przypadku aktualne funkcjonowanie staje się źródłem dysfunkcjonalności organizmu, osobowości i układu społecznego, którego elementem jest jednostka ludzka.
Biorąc to pod uwagę powiemy, iż postulowana opieka ma na celu zaspokajanie potrzeb, które nie powoduje dysfunkcji osoby podopiecznej. Chodzi nam przy tym o opiekę optymalną, tj. dostarczanie tej osobie przedmiotów posiadających właściwości gratyfikacyjne, czyli takie, które warunkują zaspokajanie określonej potrzeby (czy potrzeb). Należy przy tym pamiętać, że przedmiot, który posiada właściwości gratyfikacyjne, posiada je w mniejszym lub większym stopniu. Otóż, opieka optymalna polega na dostarczaniu przedmiotów posiadających właściwości, dzięki którym dokonuje się maksymalnie możliwe w danych warunkach podnoszenie aktualnego i przyszłego poziomu funkcjonowania osoby podopiecznej.
Opieka optymalna jest to więc nie tylko dostarczanie przedmiotów możliwie maksymalnie potrzebnych. Opieka optymalna to także opieka, która polega na respektowaniu wszystkich potrzeb warunkujących aktualny i przyszły poziom funkcjonowania osoby podopiecznej. Mamy tu więc do czynienia z zaspokajaniem nie tylko potrzeb organicznych (jedzenie, picie, defekacje, przebywanie w odpowiedniej temperaturze, unikanie uszkodzeń ciała, sen itd.), ale i potrzeb osobowościowych (nowe doświadczenia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność, samo urzeczywistnienie itd.) oraz potrzeb społecznych (uznanie, poparcie społeczne, sympatia i miłość itd.).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!