Okazuje się bowiem, iż proces interesującej nas tu resocjalizacji nieletnich i młodocianych przebiega znacznie łatwiej niż proces resocjalizacji dorosłych

Metodyka wychowania resocjalizującego, stanowiąc dział pedagogiki resocjalizacyjnej, zajmuje się, podobnie jak i inne odmiany pedagogiki specjalnej, wychowaniem specjalnym. Chodzi tu o wychowanie resocjalizujące, a więc o wychowanie, które, ujmowane od strony obiektów, obejmuje: osoby zagrożone wykolejeniem społecznym lub wykolejone społecznie, osoby przysposobione do oddziaływań resocjalizujących, sytuację wychowawczą uwzględniającą obiekty umożliwiające nauczanie resocjalizujące, opiekę i psychoterapię oraz zabezpieczenie społeczeństwa przed niebezpieczną dlań aktywnością osób wychowywanych.
Metodyka wychowania, którą się zajmujemy, jest nie tylko metodyką . specjalnego wychowania resocjalizującego, ale i metodyką wychowania młodzieży. Można więc powiedzieć, że nieletnich (od 10 do 17 roku życia) i młodocianych (w Polsce od 17 do 21 roku życia, a w niektórych krajach do 25 roku życia) nie należy traktować tak jak się traktuje osoby dorosłe wykolejone przestępcze czy obyczajowo.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!