Od egoizmu

Preferowania dobra własnego lub dobra wyłącznie własnej małej grupy) do altruizmu (preferowania dobra innych ludzi bez względu na ich społeczne przynależności, a następnie do miłości (preferowania dobra wspólnego, czyli dobra wspólnoty, przy równoczesnym respektowaniu dobra każdego członka wspólnoty); od emocjonalności (zależności od nieuświadamianych popędów i pobudzeń) do impulsywności (zależności od uświadamianych dążeń realizowanych bez względu na nadrzędne cele), a następnie do refleksyjności (realizowania uświadamianych dążeń, kontrolowanych ze względu na cele nadrzędne); od pasywności (dominacji zdolności i skłonności odbierania informacji bez ich transformowania) do transformatywności (dominacji zdolności i skłonności do odbierania informacji i ich przekształcania stosownie do posiadanego systemu wiadomości), a następnie do aktywności (dominacji zdolności i skłonności do nadawania informacji, respektującego posiadaną wiedzę o rzeczywistości); od responsywności reaktywnej (całkowitej zależności od każdorazowo występujących bodźców) do responsywności reproduktywnej (całkowitej zależności od przyswojonych wzorów opisywania i oceniania rzeczywistości), a następnie do proaktywności (oddziaływania na rzeczywistość także z własnej inicjatywy i bez liczenia się z wpojonymi wzorami aktywności); od irracjonalnej stymulacji ze strony środowiska wewnętrznego (reagowania na napięcie związane z potrzebami) do irracjonalnej stymulacji ze strony środowiska zewnętrznego (reagowania na napięcia związane z po budzeniami ze strony obiektów i zdarzeń), a następnie do racjonalnej stymulacji (ze względu na uznawany system celów selekcjonowanie i respektowanie bodźców z zewnątrz i z wewnątrz).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!