O ustosunkowaniach człowieka decyduje nie tylko to, jacy ludzie są dlań osobiście

Ważnym czynnikiem kształtowania postaw i osobowości są nie tylko ludzie związani z wychowankiem zależnością ze względu na osobę, czyli osobiście znaczący, ale i ludzie traktowani jako członkowie zbiorowości, do której należy lub pragnie należeć dany wychowanek. Mówiąc inaczej, o ustosunkowaniach człowieka decyduje nie tylko to, jacy ludzie są dlań osobiście, indywidualnie ważni, ale i do jakich kręgów, grup i systemów społecznych należy on sam, jaką pozycję społeczną zajmuje, i w związku z tym, kto i jak na niego oddziałuje. W pracach wielu pedagogów i psychologów można odczytać tezę, iż wychowawcza efektywność osób oddziaływających jest tym większa, im bardziej łączą je z wychowankiem stosunki oparte na wszystkich wymienionych wyżej odmianach zależności. Mówiąc inaczej, o uczącym wpływie danej osoby na określonego człowieka decyduje to, czy jest ona i w jakim stopniu osobą znaczącą oraz jak długo w tej roli występuje. Rozważając w świetle przedstawionych wyżej ustaleń funkcję osób wychowujących, możemy wśród nich wyróżnić trzy kategorie. Do pierwszej z nich zaliczymy osoby oddziałujące na zasadzie autorytetu intencjonalnego. Takie właśnie oddziaływanie ma na myśli J. Chazal, omawiając pozycję wychowawczą sędziego dla nieletnich.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!