Niewątpliwie wychowanie może ograniczać rozwój osobowości

Tak zatem uspołecznienie jest tym bardziej optymalne, im bardziej jest intensywne i ekspansywne. Każde wychowanie socjalistyczne, a więc również i socjalistyczne wychowanie resocjalizujące, które urzeczywistnia konstrukcyjne cele wychowawcze, to nie tylko wychowanie uspołeczniające optymalnie. To także wychowanie inspirujące i podtrzymujące optymalny rozwój osobowości. Niewątpliwie wychowanie może ograniczać rozwój osobowości, może być jednak czynnikiem ułatwiającym i inspirującym ten rozwój. Można więc powiedzieć, że przyjęty i realizowany ideał wychowawczy w ogromnym stopniu decyduje o tym, czy rezultaty wychowania, wyznaczające status człowieka w społeczeństwie, powodują nie tylko stany osobowości umożliwiające reagowanie na naciski społeczne, ale i zmiany osobowościowe, w wyniku których człowiek staje się coraz bardziej zdolny i skłonny stosować uznawane przez siebie normy w różnych życiowych sytuacjach nie kontrolowanych z zewnątrz. Można także powiedzieć, że ideologiczny charakter wychowania skutecznego w sposób znaczący decyduje o zakresie i stopniu samodzielności respektowania wartości społecznych oraz o tym, czy wychowanie jest głównie przysposobieniem do biernego konsumowania dóbr kultury i wytwarzania według dawno stosowanych wzorów, czy jest także i przede wszystkim czynnikiem rozwoju twórczej aktywności. Chodzi tu więc o aktywność będącą wyrazem zdolności i skłonności do angażującego i inspirującego konsumowania kulturowego oraz do uczestnictwa w kulturze poprzez prospołeczne wytwarzanie, wyrażające autonomiczną indywidualność człowieka.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!