Nie ma więc tu punktu docelowego, którego osiągnięcie przerywa działalność

Każdy bowiem osiągnięty stan rzeczy jest wyłącznie mniejszym lub większym zbliżeniem do stanu postulowanego. Równocześnie jednak, dzięki sformułowaniu postulatów, możemy określić, czy i w jakim stopniu do nich zbliżyliśmy się. Stany postulowane nie mogą być sformułowane jako konkretny opis pewnej ujmowanej statycznie rzeczywistości, lecz powinny być określone w terminach ciągłych, jak np. twórczość, przystosowanie, integracja itd. Trzeba jednak pamiętać, że o postulowaniu realizacji celów dynamicznych można mówić tylko wtedy, kiedy dysponując sposobem mierzenia, stanowiącego podstawę oceny osiągnięć nie wyznaczamy, według przyjętej miary, stopnia osiągniętej cechy. Jeżeli powiemy np., że postulujemy, aby nasz wychowanek w wyniku aktywności szkolnej w ciągu roku szkolnego uzyskał określone oceny, wówczas mamy do czynienia z postulowaniem realizacji celu statycznego, a nie dynamicznego. Natomiast postulowaniem realizacji celu dynamicznego będzie np. postulowanie działań mających na celu zdobywanie wiedzy naukowej. Cele, do których należy zredukować ideał wychowawczy, stanowiąc system dynamiczny, zawsze odnoszą się do tych zinternalizowanych wzorów aktywności i tych związanych z nimi układów psychicznych, które określają relacje osoby wychowywanej wobec otaczającej ją rzeczywistości, szczególnie rzeczywistości społecznej. Chodzi więc o relacje takiego elementu rzeczywistości, jakim jest osoba ludzka, wobec wszystkich innych elementów rzeczywistości.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!