Nauka ustawiczna ma sens

Po raz pierwszy potrzebę edukacji ustawicznej zauważono na Wyspach Brytyjskich. Tam też powstały pierwsze kolegia dla dorosłych, w których pracownicy mogli zdobywać kolejne kompetencje, a osoby bezrobotne miały okazję poprawić swoją sytuację. W dzisiejszych czasach mamy nie tylko obowiązek szkolny, ale również wiele mówi się o edukacji ustawicznej. Chodzi o to, by naukatowarzyszyła ludziom przez całe ich życie. Nie chodzi wyłącznie o to, by poprawiać swoją pozycję na rynku pracy, choć jest to z pewnością jeden z kluczowych argumentów przemawiających za edukacją ustawiczną. Niemniej jednak o wiele bardziej liczy się tu szeroko rozumiany rozwój jednostki. Jeżeli wciąż uczy się ona nowych rzeczy, to staje się bardziej samodzielna, odważniej też mierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Poza tym zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie zasobu wiedzy poprawia samopoczucie oraz samoocenę. A chodzi przecież o to, by dobrze czuć się we własnej skórze. I dawać dobry przykład kolejnym pokoleniom ludzi.

error: Content is protected !!