Można by wyróżnić dwie podstawowe odmiany oddziaływań sterujących

Aktywizujące i predysponujące. Te pierwsze wywołują czynności składające się na kooperację, służącą wykonaniu doniosłych praktycznie zadań (budowanie boiska, wykonywanie zadań ogrodniczych, sadzenie drzewek, przygotowywanie drogi, remontowanie pomieszczeń mieszkalnych itp.). Te drugie wywołują czynności, dzięki którym doniosła praktycznie aktywność staje się możliwa lub osiąga wyższy poziom ilościowy i jakościowy. Można by wyróżnić trzy odmiany takiej, zwanej predysponującą aktywności. A więc można by wskazać na czynności podnoszące poziom funkcjonalności człowieka wskutek wytwarzania się odpowiednich dyspozycji operacyjnych (wiadomości i umiejętności) oraz dyspozycji motywacyjnych (dążenia, ustosunkowania). Można by również wskazać na wywoływanie czynności, których efektem jest eliminowanie dysfunkcjonalnych stanów psychicznych (eliminowanie nadmiernego lęku, braku autokontroli i podnoszenie poziomu uczuć umożliwiający interakcje społeczne i proces identyfikacji itp.). Można by także wskazać na wywołanie czynności, których efektem jest zasilenie (zgodne z indywidualnymi właściwościami normowanie stanu napięcia energetycznego) gratyfikacyjne (zaspokojenie potrzeb) lub zasilenie instrumentalizacje (zaopatrzenie się w odpowiednią aparaturę, np. narzędzia, pomieszczenia itp.).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!