METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO W SYSTEMIE NAUK

Jak już wspominaliśmy, podmiotem systemu wartości, a więc i norm z nimi Związanych, może być także określona zbiorowość społeczna. Wyobraźmy sobie, że podmiotem tym jest aktyw zakładu resocjalizującego. Istnieje oczywiście wiele różnorakich spraw, które są dla takiego aktywu ważne, i wiele zdarzeń, które są dlań cenne. Próbując te sprawy i zdarzenia uporządkować oraz dokonać pewnej selekcji w wartościach ukierunkowujących działalność takiego aktywu, weźmy pod uwagę oczekiwania społeczne dotyczące roli, jaką pełnią wychowawcy skupieni w instytucjach zajmujących się wychowaniem resocjalizującym i zapobieganiem wykolejeniu społecznemu. Chodzi nam przy tym o oczekiwania społeczne wyrażające interesy świata pracy traktowanego jako integralna i wiodąca część społeczeństwa polskiego. Podstawowym źródłem wiedzy, dzięki któremu można formułować modele pojęciowe i twierdzenia celowościowe dotyczące wychowania, a następnie związane z nimi Zalecenia metodyczne jest pedagogika. Właśnie bowiem podstawowe działy pedagogiki dostarczają pojęć, twierdzeń i ocen, bez których dysponowanie zasadami, regułami i dyrektywami działalności wychowawczej nie byłoby możliwe. Wolno więc powiedzieć, że metodyka wychowania stanowi integralną część pedagogiki, podobnie bowiem jak i inne jej części zajmują się rzeczywistością wychowawczą.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!