Lista potrzeb

Funkcjonowanie człowieka jest rezultatem zarówno układu biologicznego, jak i psychicznego oraz społecznego. Jest to więc rezultat istnienia człowieka nie tylko jako organizmu, ale i jako osobowości, i jako członka zbiorowości społecznej. Można więc powiedzieć, iż przedmioty posiadające wspomnianą wyżej cechę Y, czyli przedmioty potrzebne, są to przedmioty, od których zależy istnienie człowieka jako organizmu, osobowości i jednostki społecznej. Ujmując rzecz inaczej stwierdzimy, iż funkcjonowanie człowieka X zależy od zaspokojenia jego potrzeb wiscerogennych (trzewiopodobnych), psychogennych (stanowiących funkcją układów psychicznych) i socjogennych (stanowiących funkcję względnie trwałych interakcji społecznych). Na wskazane wyżej potrzeby można też spojrzeć z innego punktu widzenia, a mianowicie określać ludzkie potrzeby ze względu na ich rolę w istnieniu i rozwoju człowieka. A zajmując ten punkt widzenia wyróżnimy za A. H. Maslowem, potrzeby warunkujące egzystencję człowieka, czyli potrzeby życia (zwane także potrzebami związanymi z niedostatkiem) oraz potrzeby warunkujące rozwój człowieka, czyli potrzeby rozwoju (zwane też potrzebami związanymi z rozwojem). Daną potrzebę możemy tym pewniej nazwać potrzebą związaną z rozwojem, im bardziej jej zaspokojenie nie tylko nie zmniejsza doznania braku, ale to doznanie zwiększa. Taką potrzebę przeżywa np. autentyczny artysta, dla którego własne osiągnięcia twórcze są bodźcem do dalszych, jeszcze większych osiągnięć. W tym sensie twórca jest podobny do gracza hazardzisty, który po każdej wygranej marzy o jeszcze większej. Dalszą specyficzną cechą potrzeb związanych z rozwojem jest to, że stan niezaspokojenia, o ile skłania do dalszych dokonań, nie jest odczuwany jako coś bolesnego, przykrego, a zaspokojenie tych potrzeb daje raczej ogólne zadowolenie z życia, niż wąsko doznawane uczucie przyjemności, np. takie, jakie następuje po wypiciu płynu zaspokajającego pragnienie.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!