Kooperacja

Funkcjonowanie systemu jest nie tylko rezultatem związków komunikacyjno-zależnościowych, polega przecież nie tylko na procesach stymulacji, ale i na realizacji określonych zadań, stanowiących reakcję na ową stymulację. Należy więc strukturę instytucji rozpatrywać także jako podział pracy, którego rezultatem są role organizacyjne pełnione przez członków systemu. Rozważając ten aspekt struktury instytucji wyróżnimy podział poziomy i podział pionowy. Poziomy podział pracy rozpatrywany na przykładzie instytucji wychowawczej obejmuje pracowników jednego szczebla, np. nauczycieli, i może być ujmowany jako podział ilościowy lub jakościowy. Ten pierwszy ma miejsce wówczas, gdy każdy nauczyciel zajmuje się tylko realizacją określonego zadania, a jego wykonywanie nie jest zróżnicowane rodzajowo; jest to wykonywanie jednakowych czynności przez pracowników o takich samych kwalifikacjach. Inaczej jest w przypadku jakościowego, czyli rodzajowego podziału pracy. Polega on bowiem na realizacji zadania, rozczłonkowanej na elementy cząstkowe i powierzonej różnym wykonawcom. Podział ten zakłada więc wykonywanie czynności różnych pod względem rodzaju i zakresu, a to zróżnicowanie oraz stopień trudności w wykonywaniu prac cząstkowych wymaga przydzielenia do nich pracowników o rozmaitych kwalifikacjach.
Wskazując na pionowy podział pracy, bierzemy pod uwagę wykonywanie zadania ujmowane nie tylko jako wykonywanie zadań cząstkowych, ale jako względnie jednolity proces. Wyodrębniamy tu więc nie poszczególne wyniki, których całość składa się na zadanie główne, ale poszczególne fazy jednolitego procesu realizacji zadania.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!