Kim bowiem jest twórca?

Jest to człowiek, który, na miarę swoich możliwości, jednoczy się ze światem, ale poprzez własne dzieła oryginalne, wyrażające jego osobowość. Zostawia on ślad swojej niepowtarzalnej obecności w świecie, ale poprzez dzieła, które mają wartość społeczną i przyczyniają się, choćby minimalnie, do istnienia i rozwoju świata. Należy podkreślić, iż wychowawca nie popada w sprzeczność i wtedy także, kiedy zaleca zachowanie się (kształtuje odpowiednie dyspozycje do tego zachowania się) różne w różnych warunkach, bądź w różnych sytuacjach społecznych. I tak nie dopatrzymy się logicznej sprzeczności między kierowanym pod adresem wychowanków zakładu poprawczego nakazem intensywnej pracy w warsztacie zakładowym a zadaniem skłaniającym do odpowiednio efektywnego odpoczynku po pracy. Nie ma także sprzeczności logicznej między aprobowaniem reakcji pozytywnych wobec zlecenia uprawnionego ze względu na określone normy i pochodzącego od określonego autorytetu a dezaprobatą zlecenia, choćby i pochodzącego z tego samego źródła, ale nie legitymującego się odpowiednią normą.

error: Content is protected !!