Jest coś takiego jak wychowanie resocjalizujące?

Działalność wychowawcza, rozumiana jako funkcja wewnętrzno-wynikowa układu wychowawczego, to oddziaływanie kształtujące i korygujące aktywność określającą rodzaj i walory pełnienia ról społecznych. A uwzględniając tak rozumianą działalność wychowawczą, można by wyróżnić resocjalizującą działalność kształcącą, to jest nauczającą i rozwijającą.
Nauczanie i rozwijanie Działalność nauczająca to nauczanie inspirujące uczenie się wzorów wykonania i wzorów ustosunkowania. Mówiąc inaczej, działalność nauczająca to nauczanie określonej aktywności operacyjnej (wpajanie wiadomości i umiejętności, stanowiące rezultat przyswajania wzorów wykonania) oraz nauczanie określonej aktywności umotywowanej (wpajanie nastawień motywacyjnych, stanowiące rezultat przezwajania wzorów ustosunkowania). Natomiast działalność rozwijająca to inspirowanie czynności i stwarzanie sytuacji, które, jako źródła odpowiednich doświadczeń, ujawniają określone talenty i zainteresowania oraz ich wzajemną adekwatność i przyczyniają się do rozwoju zarówno zdolności, jak i skłonności. Chodzi tu rzecz jasna o zdolności i skłonności zwiększające szanse optymalnego uspołecznienia, progresywnego rozwoju i efektywnej twórczości. Chodzi tu także o zdolności i’ skłonności, których rozwój umożliwia eliminowanie skrajnego nasilenia zarówno tendencji asymilowanych, jak i akombatywnych, oraz umożliwia wyzwolenie się z wzorów czy to asocjalnej, czy dyssocjalnej aktywności antagonistyczno-destruktywnej.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!