Istnieją także poważne różnice jakościowe

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na to, że wykolejenie przestępcze cechujące młodzież różni się od wykolejenia przestępczego dorosłych nie tylko ze względu na stan osobowości u dorosłych bardziej rozwiniętej i utrwalonej. Istnieją także poważne różnice jakościowe. Czynności przestępcze młodzieży mają w znacznym stopniu charakter zabawy, a nie działalności zarobkowej, i w większości wypadków mają wartość autoteliczną. Ponadto aktywność przestępcza młodzieży jest często po prostu sposobem zdobycia akceptacji w kręgu rówieśniczym i jest funkcją przynależności społecznej do określonego środowiska rówieśników (Cohen 1955). Należy jednak podkreślić, że w im wcześniejszym wieku życia rozpoczyna się narastający proces przestępczego i obyczajowego wykolejenia się, tym większe jest prawdopodobieństwo występowania krańcowych form antagonistycznego ustosunkowania się wobec każdego społeczeństwa. Świadczy o tym szereg badań zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Z badań tych wynika także, iż tempo rozwoju wykolejenia przestępczego jest dość szybkie i wcześnie osiąga swój pułap, a niektórzy autorzy twierdzą, że punkt kulminacyjny aktywności przestępczej występuje w wieku 21-25 lat, co dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Również w zakresie wykolejenia manifestującego się przestępstwami seksualnymi pułap z reguły bywa osiągany dość wcześnie. Wczesne osiąganie pułapu wykolejenia notuje się także w przypadku prostytucji i to zarówno heteroseksualnej, jak i homoseksualnej. Biorąc pod uwagę narkomanię należy stwierdzić, że szerzy się ona najbardziej wśród młodzieży. Wczesne i zaawansowane alkoholizowanie się notują również badacze alkoholizmu w Polsce.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!